Broker Bux

Aby rozluźnić wodze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Unia Europejska (UE) wraz z Parlamentem Europejskim osiągnęły porozumienie, aby nie zbiurokratyzować się i pozyskać inwestorów, jak podaje portal Investing.

Do tej pory i od 2003 roku wszystkie spółki muszą posiadać broszurę emisyjną i ofertową papierów wartościowych, dokument prawny, dzięki któremu potencjalni inwestorzy mogą zapoznać się z działalnością spółki, jej sytuacją finansową i uczestnictwem w rynku.

W ten sposób potencjalni inwestorzy mogą przeanalizować, czy chcą w nich zainwestować swój kapitał, a MŚP mogą zdecydować się na więcej i lepsze sojusze, oprócz propozycji crowdfunding (zbiorowa zbiórka pieniędzy na finansowanie).

Odzyskaj swoje pieniądze - pomożemy Ci

W 2009 roku dokonano ostatniej rewizji tego rozporządzenia i pozostaje ono w mocy; jednak UE wzięła udział we wstępnym porozumieniu, aby go zaktualizować, co ma uprościć i zwiększyć jego skuteczność. Dąży również do zmniejszenia barier administracyjnych dla firm, zwłaszcza MŚP, tak aby miały one łatwiejszy dostęp do rynku kapitałowego w Europie.

Treść reformy

Unia Europejska uczestniczy w porozumieniu w sprawie uproszczenia wymagań MŚP
Unia Europejska uczestniczy w porozumieniu w sprawie uproszczenia wymagań MŚP

Ze względu na trudności, jakie mogą napotkać małe i średnie firmy z publikacją broszur (głównie ze względu na ich koszty), nowe przepisy będą wspierać zniesienie tego wymogu. W ten sposób MŚP nie będą do tego zobowiązane w celu pozyskania kapitału, jeśli chodzi o wkłady do miliona euro.

Ponadto kwota, z jaką publikacja broszury będzie obowiązkowa, wzrośnie z pięciu do ośmiu milionów euro, uwalniając w ten sposób wiele firm od związanej z tym papierkowej roboty i że mogą one również otrzymać takie samo traktowanie i podlegać tym samym przepisom, które regulują dla rozwijających się firm.

Broszura na temat wzrostu UE

Nazwa ta będzie nawiązywać do nowego dokumentu, z którym MŚP i firmy o średniej kapitalizacji (poniżej 500 pracowników) będą mogły liczyć na jego regulację. W ten sposób utworzony zostanie również rejestr „częstych wydań”, dzięki któremu dąży się do skrócenia okresu akceptacji broszur.

Unia Europejska uczestniczy w porozumieniu w sprawie uproszczenia wymagań MŚP

Z kolei bezpłatna baza danych zostanie zaprojektowana i będzie zarządzana (przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) do przechowywania i publikacji broszur w Internecie, prawie całkowicie eliminując fizyczny format (chyba że potencjalny inwestor tego wymaga). Ten środek ma sprawić, że broszury będą znacznie krótsze, zwięzłe i zrozumiałe. Zapowiedziano również, że broszury te będą dostępne dla tych MŚP, które osiągną minimum 100.000 XNUMX euro, a ich tekst musi zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski i partnerów wspólnotowych.

Oczekuje się, że dzięki tej reformie inwestorzy będą mieli dostęp do jasnych i dyskretnych informacji. W ten sposób będą mogli podejmować lepsze i prawidłowe decyzje dotyczące swoich inwestycji. Ponadto będzie to ogromny impuls dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im wybór możliwości transgranicznych, co jest korzyścią dla Europy.

Odzyskaj swoje pieniądze - pomożemy Ci


Broker Bux

Reklamuj się z nami

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.