Kontakt

Skontaktuj się z brokersrecomendados.com za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://brokersrecomendados.com/contacto/

Warunki korzystania

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług oferowanych w Brokersrecomendados.com w sposób zgodny z prawem, bez wyrządzania szkody w prawach i interesach osób trzecich oraz bez szkody, wyłączania, przeciążania, pogarszania lub uniemożliwiania normalnego korzystania z usług, sprzętu komputerowego, dokumenty , pliki i wszelkie treści przechowywane na Brokersrecomendados.com lub na zewnętrznych serwerach połączonych z Brokersrecomendados.com .

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Brokersrecomendados.com w następujących celach:
a) Promuj strony internetowe za pomocą spamu.
b) Przeprowadzać kampanie komercyjne, nawet jeśli promowana strona nie zawiera reklamy bezpośredniej.
c) Publikować wiadomości z fałszywymi, zniesławiającymi, obraźliwymi lub szkodliwymi wiadomościami wobec osób trzecich.

Użytkownik nie może tworzyć wielu kont użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych zasad uczestnictwa. Nieprzestrzeganie warunków użytkowania może skutkować zablokowaniem konta użytkownika, usunięciem i/lub edycją obraźliwych treści oraz podjęciem innych odpowiednich środków.

Wiadomości i komentarze dobrowolnie przesłane przez użytkowników do publikacji w serwisie będą publikowane w serwisie w sposób jawny i publiczny. Wysyłając takie wiadomości, użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się z tymi aspektami i zapewnia, że ​​posiada niezbędne uprawnienia, zgody i licencje na ich publikację. Te wiadomości są powiązane z komentarzami innych użytkowników. W przypadku, gdy użytkownik zażąda usunięcia swoich wiadomości na forum, Brokersrecomendados.com przystąpi do ich anonimizacji, ale nie usunie treści wpisu lub postów. Administratorzy Brokersrecomendados.com mogą przechowywać te dane w celu zachowania spójności publikowanych informacji i treści generowanych przez wszystkich użytkowników.

Własność intelektualna i przemysłowa

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie elementy Brokersrecomendados.com, a także każda z usług świadczonych za pośrednictwem tej witryny, informacje i materiały w nich zawarte, struktura, wybór, układ i prezentacja treści oraz programy komputerowe używane w związku z serwisem są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej Brokersrecomendados.com lub osób trzecich.

O ile nie masz uprzedniej pisemnej zgody Brokersrecomendados.com lub odpowiednich posiadaczy praw osób trzecich, lub o ile nie jest to prawnie dozwolone, użytkownik nie może reprodukować, przekształcać, modyfikować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, rozpowszechniać, wynajmować, pożyczać, udostępniać ani nie umożliwiają publicznego dostępu, za pośrednictwem jakiejkolwiek formy publicznego komunikowania, żadnego z elementów wymienionych powyżej.

W szczególności surowo zabrania się wykorzystywania tekstów, obrazów, publikacji i innych elementów zawartych na tej platformie w celu umieszczenia ich w całości lub w części na innych stronach internetowych poza platformą bez uprzedniej pisemnej zgody Brokersrecomendados.com.

Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania znaków identyfikujących prawa własności intelektualnej, przemysłowej lub innej firmy Brokersrecomendados.com lub stron trzecich, które pojawiają się na platformie iw każdej z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Podobnie, użytkownik musi powstrzymać się od unikania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem technicznym ustanowionym przez firmę lub osoby trzecie, czy to na platformie, w którejkolwiek z usług lub w jakimkolwiek materiale, elemencie lub informacjach uzyskanych za jej pośrednictwem, w celu ochrony swoich praw .

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Zarządzający Brokersrecomendados.com nie dają żadnej gwarancji co do legalności, rzetelności, dokładności, kompletności, aktualności i przydatności treści publikowanych na stronie.

Ustanowienie hiperłączy, linków lub wymiany nie oznacza w żaden sposób istnienia relacji między zarządzającymi Brokersrecomendados.com a właścicielami stron internetowych, z którymi te linki są ustanowione, ani akceptacji i zatwierdzenia ich treści lub usług.

Zarządzający Brokersrecomendados.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za strony internetowe, do których prowadzą linki z tej strony i nie mają możliwości kontrolowania, czy pojawiają się wśród nich strony internetowe, których zawartość może być nielegalna, niezgodna z dobrymi obyczajami lub dobrymi obyczajami lub nieodpowiednia. . Dlatego użytkownik musi zachować najwyższą ostrożność podczas oceny i korzystania z informacji, treści i usług dostępnych na stronach, do których prowadzą łącza.

Zarządzający Brokersrecomendados.com wykluczają wszelką odpowiedzialność za wiadomości, oceny, wiadomości i informacje publikowane przez użytkowników i osoby trzecie, przy czym użytkownicy lub osoby trzecie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za te treści.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za konieczne, w Ogólnych Warunkach Użytkowania, a także w ewentualnych szczególnych warunkach (jeśli takie istnieją), jeśli uzna to za konieczne.

O autorze: Polecanibrokerzy.com